Bij het werken met teams gebruiken we graag de metafoor van de Roedel. 

In deze metafoor gaan we uit van 5 elementen:

 • Status
  Harmonie en rust zijn van levensbelang voor een roedel. Duidelijkheid over ieders positie zorgt dus voor helderheid en onderlinge rust.
  - Wat is jouw plek in de roedel?
  - Welke kwaliteiten horen bij deze positie?
  - worden deze kwaliteiten in jouw aangesproken en kun je er voldoende over beschikken?
  - hoe zorg je voor duielijkheid in de rolverdeling en hoe "bewaak"je die?
 • Veiligheid.
  In de roedel is alles gericht op sociale cohesie en orde in de roedel. Alles wat dit bedreigt roept allertheid op. Bij gevaar kun je, als hond, kiezen voor vluchten, verstarren of vechten.
  - Welke kwaliteiten zet jij in om de (interne- en externe) veiligheid te bewaren?
  - Hoe zorg je er voor dat de harmonie bewaard blijft?
  - Wat is jouw "natuurlijke" reactie? Verstarren, vluchten of vechten?
 • De Jacht.
  Samenwerking en vertrouwen zijn van essentieel belang voor de jacht. Alleen met een collectief geweten, een eenduidige norm, kan gejaagd worden.
  - Welke doelen jagen jullie na?
  - Komen de roedel doelen overeen met je persoonlijke doelstellingen?
  - Wat moet je doen, of laten, om bij het collectief te blijven horen?
  - Wat isjouw rol tijdens de jacht en wijkt die rol erg af van je "natuurlijke"rol?
 • Voeding.
  Dit is de basis behoefte en gaat over leven en dood. Het is voor de roedel essentieel om voeding te bemachtigen. De hierboven beschreven elemeneten ziiijn cruciaal bij het verkrijgen van voeding. Is er voldoende of juist een overvloed. Misschien verkeer  in constante staat van innerlijk te kort? Hoelang hou je dit vol?
  Is het resultaat van de jacht. Hoe wordt je gevoed?
  - Hoe tevreden ben je over de mate en kwaliteit van je voeding?
  - Ben je vervuld of juist ondervoed?
  - Vult de voeding alleen of vervult het ook daadwerkelijk?
  - Is er een juiste balans tussen geven en nemen?
 • Kwaliteitstijd.
  Na de jacht en goed gevoed is het tijd om te rusten. Gewoon "zijn" met elkaar.
  - Hoe is jouw balans tussen werken en vrije tijd?
  - Hoe is de balans tussen samen genieten en alleen genieten binnen de roedel?
  - Hoe is de binding in je roedel?