Persoonlijke Ontwikkeling

De meeste gestelde vraag, wanneer je iemand tegen komt, is "Hallo, hoe is het?"

Het meest gegeven antwoord: "Gewoon, goed".

En hoe goed is goed? Welk cijfer geef jij je leven nu?

Als je iets verder kijkt, welk cijfer geef je je keven op het gebied van:

- Gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk)

- Persoonlijke groei en ontwikkeling

- Bijdrage aan de maatschappij

Carrière

- Relevantie

- Financiën

- Plezier

- Relaties en Liefde

- Familie en vrienden

 

Omdat het gaat om verheldering is een coach vooral een vragensteller. Hij is nieuwsgierig naar jouw denk- en handelswijze. Naar de sturing daarachter. Hoe doe jij jezelf? 

Door zijn vragen wordt duidelijk wat je waarom doet. Welke breinen je waar en waarom in zet.

En als je dat weet kun je veranderingen aanbrengen.
Ook hierbij heeft de coach een functie; hij helpt je om de juiste veranderingen aan te brengen en die te “verankeren”.

Kort gezegd:
Een coach is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit. Dit gebeurt door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat. De klant wil dus altijd vanuit zijn / haar intrinsieke motivatie een verandering ondergaan.