Persoonlijke Ontwikkeling

Waarom coaching, wat is dat?
Wanneer je, naar je eigen maatstaven, niet gelukkig bent, of wanneer je in situaties terecht komt die “niet goed voelen”, wanneer je graag een doel wil bereiken…..

Dan is verheldering nodig. Wat is de situatie die je precies wenst, en hoe kom je daar. Wat staat er in de weg en, vooral ook, wat heb je al in huis.

Coaching is dus beslist geen therapie. Er is niks “mis” met de klant van een coach.

Omdat het gaat om verheldering is een coach vooral een vragensteller. Hij is nieuwsgierig naar jouw denk- en handelswijze. Naar de sturing daarachter. Door zijn vragen wordt duidelijk wat je waarom doet. En als je dat weet kun je veranderingen aanbrengen.
Ook hierbij heeft de coach een functie; hij helpt je om de juiste veranderingen aan te brengen en die te “verankeren”.

Kort gezegd:
Een coach is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit. Dit gebeurt door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat. De klant (geen patient!!) wil dus altijd vanuit zijn / haar intrinsieke motivatie een verandering ondergaan