Training en coaching

Training

Agility training:

Wekelijks op woensdag- en donderdag avond in de regio Tilburg.

Training is gericht op de wedstrijdsport 

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Hoe gaan we te werk?
Tijdens een intake gesprek brengen we de huidige situatie en de behoefte(s) in kaart.
Wat wil je bereiken?
En hoe ver sta je van je doel af. Wat houd je tegen en waar loop je tegen aan.

 

Als we dat helder hebben geformuleerd kunnen we een (aantal) sessie(s) plannen waarin we doelgericht aan het werk gaan om je ideale situatie te bereiken.
Daarvoor maken we gebruik van coachingstechnieken, trainingsvormen (met en zonder hond) en gesprekken (binnens- en buitenshuis)