Intervisie voor teams

Beschrijving

Om doelmatigheid, samenwerking, teamgevoel en saamhorigheid te verbeteren kijken we tijdens de intervisie naar verschillende factoren:

 

  • De fase en groepsdynamiek van het team als geheel
  • De kwaliteit(en) van de teamleider en de rollen van de andere teamleden
  • De doelmatigheid van een team in termen van missie, doelen, taken en rollen, werkprocedures en onderlinge verhoudingen.

Intervisie voor teams

Intervisie is een mooie manier om met en van collega’s te leren. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Of omdat je vanuit de dagelijkse praktijk te weinig voeding voor je ontwikkeling krijgt.  Met intervisie kun je je eigen gedrag en opvattingen toetsen en je eigen ontwikkeling bespreken met collega’s. Zo blijf je samen scherp.

Intervisie = leren van elkaar

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning (en advisering) met betrekking tot werkvragen en -problemen in een groep die bestaat uit ‘gelijken’. Die groep probeert –in een ervaringsgericht en zelfstandig leerproces- binnen een samen bepaalde structuur tot inzichten en oplossingen te komen in de zin van houdings- en/of gedragsverandering. 

In gewone taal is het een manier om met collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij gaat het altijd over jou (als inbrenger) en jouw competenties.

 

Een groep ‘gelijken’

 

Intervisie doe je in een groep ‘gelijken’. Onder ‘gelijken’ wordt verstaan dat alle deelnemers dezelfde of een gelijkwaardige functie of rol hebben. Voor teamintervisie betekent dat dat de leidinggevende niet mee doet (dat is het principe, uitzonderingen zijn mogelijk). 

Waarom intervisie?

Stel: jij en je teamleden willen je wel ontwikkelen, maar jullie hebben geen tijd, zin of budget om naar die meerdaagse externe training te gaan. Bovendien hebben jullie allemaal andere leerdoelen. En eigenlijk weten jullie ook wel dat er heel veel collectieve kennis en ervaring in het team zit om elkaar een stap verder te helpen bij individuele vraagstukken.

Met intervisie ontwikkel je je team en profiteert de organisatie mee.

Ontwikkeling als team

·         Je wisselt ervaring, inzichten en kennis uit. Je leert van je teamgenoten en zij van jou.

·         Je krijgt (een beter) inzicht in je eigen functioneren. Blinde vlekken worden zichtbaar.

·         De opgedane inzichten werken motiverend en kwaliteitsverhogend.

·         Je verbetert een scala aan vaardigheden: luisteren, (open) vragen stellen, inlevingsvermogen, uitstellen van je oordeel, oplossingsvermogen, (zelf)reflectie.

Ontwikkeling van de organisatie

·         De deelnemers breiden hun kennis en ervaring uit.

·         Persoonlijke lastige situaties worden ingebracht in de groep, waardoor iedereen ervan kan leren.

·         Samenwerking en kwaliteitsbewustzijn groeien.

·         Deelnemers ontwikkelen hun (zelf)reflecterend vermogen, waardoor scherpte ontstaat.

·         Het  lerend vermogen neemt toe (individueel en collectief).

·         Een impuls aan de lerende organisatie.

 

De methodieken kunnen we gebruiken tijdens intervisie

  • Mind mapping
  • Brainstormen
  • Disney strategie
  • Logische nivo’s
  • Systemische opstellingen
  • Wetende velden
  • Teambuilding

INFORMATIE

Duur van de workshop: ca 1 dag

Maximaal aantal deelnemers: 1 team

Kosten: afhankelijk van team grootte,= (excl. koffie/thee en consumpties)

Lokatie:in oveleg met het team.

Hond: eigen hond (aangelijnd!) / Honden aanwezig