Leadership & Decision making

Twee-daagse training voor leiders die, voor het leven, een transformerend verschil willen maken 

 Decision Making

 

Onze huidige maatschappij kan omschreven worden als een “VUCA World”

VUCA world is een (Amerikaanse) term die de wereld omschrijft waarin wij ons als mensen en organisaties op dit moment bevinden.

VUCA staat voor: 

Volatile – snel veranderend

Uncertain – onzeker

Complex – complex

Ambiguous – vaag/dubbelzinnig

 

 

Wil je leren hoe je:

o  aan complexe opkomende veranderingen leiding geeft?

o  duidelijkheid en vertrouwen in je besluitvorming verkrijgt?

o  je bewust wordt van je denkfouten en blinde vlekken?

o  gebruik maakt van de intuïtieve intelligentie van de mensen om je heen?

o  hart en buik wijsheid je denken kunnen verrijken? 

o  wijsheid inbrengt bij je beslissingen als leider?

 

 

Gebruik je meerdere breinen voor slimmer leiderschap en besluitvorming

 

Steeds meer neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat je niet alleen vanuit het hoofd beslissingen neemt, maar dat je je intuïtieve bewustzijn van het hart en het buikniveau aanboort, juist ook in onzekere tijden en zeker als leider. Hoe beter je weet hoe je dat doet, hoe overtuigender je je als leider kunt ontwikkelen. 

 

We leven nu in tijden van massale versnelling van veranderingen op demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek gebied, waardoor het nemen van zakelijke beslissingen veel complexer en vluchtiger wordt.  Ook zijn de financiële markten en de daarbij horende grillige bewegingen en onzekerheden van invloed op je besluitvorming. 

 

Hoe kun je daar nu gelijke tred mee houden?

 

Hoe zou het zijn als je aan de hand van een eenvoudig kader tot duurzame besluitvorming kunt komen? 

 

 

mBraining

 

Het proces mBraining met de bijhorende concrete mBIT (multiple Brain Integration Techniques) technieken maakt gebruik van neurowetenschappelijke bevindingen over je meerdere hersenen (hoofd-, hart- en buikbrein). Het vergroot je intuïtieve vaardigheden en stimuleert integrale besluitvorming in je dagelijks leven. Deze methodiek biedt praktische en toegankelijke invalshoeken en is direct toepasbaar in je communicatie. Je maakt actief gebruik van de verschillende aangeboren intelligenties om beslissingen te nemen, die passen bij de complexe en continu steeds sneller veranderende omgeving waarin wij leven en werken.

 

Voor wie is deze tweedaagse workshop bedoeld?

 

o  Leiders (die weten en voelen dat het anders kan maar niet weten hoe)

o  Managers (die weten en voelen dat het anders kan maar niet weten hoe)

o  Coaches

o  Mentoren (die weten en voelen dat het anders kan maar niet weten hoe)

o  Docenten (die weten en voelen dat het anders kan maar niet weten hoe)

o  Zelfstandige professionals (die weten en voelen dat het anders kan maar niet weten hoe) 

Voor iedereen die met mensen en voor mensen werkt en die zichzelf wil afstemmen op aangeboren intuïtieve intelligenties. Voor vrouwen en mannen die meer met hun innerlijke wijsheid willen realiseren, en die burn-out en ziekteverzuim willen beperken.

 

“Goede leiders zijn ook goede beslissers.”

 

Wat levert het je op?

 

o  Hoe neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je zeker drie hersenen hebt en hoe deze bevindingen oude wijsheid valideren.

o   Hoe je de intelligentie van je meerdere breinen kunt benutten door het proces van ‘mBraining’,

o  De negen belangrijkste functies van je hoofd, hart en buikbrein, en hoe elk je een ander vermogen en kracht biedt. Hoe deze zowel het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden als in het besluitvormingsproces kunnen worden geïntegreerd.

 

o  De vijf categorieën van de mBIT neurale integratie belemmeringen die je diep inzicht geven in hoe de drie hersenen interne conflicten kunnen veroorzaken in je beslissingen en wat je eraan kunt doen.

 

o  Een mBIT methodiek om snel stress te verlichten 

 

o  De 'mBIT fundamentele volgorde' die je helpt om je hersenen op een optimale manier te laten samenwerken en zo tot duurzame beslissingen te komen.

 

o  De 'hoogste expressie' van de verschillende hersenen en hoe je deze kunt deze te gebruiken 

 

o  Een handleiding om tot wijzere besluitvorming te komen 

 

Kortom: In deze tweedaagse workshop leer je diep inzicht te krijgen in je eigen onbewuste intuïtieve processen.

 

Nieuwe technieken waaronder 

·      Hoe je de intelligentie van je meerdere breinen kunt benutten door het proces van ‘mBraining’,

·      Een hele reeks aan krachtige en eenvoudig te gebruiken ‘multiple Brain Integration Techniques’ gezamenlijk bekend als mBIT,

·      De negen primaire taken van je hoofd, hart en buik hersenen, en hoe ieder brein je een andere bekwaamheid en talent biedt,

·      De vijf gebieden van mBIT’s beperkingen, welke je een diep inzicht geven in hoe de drie breinen een intern conflict kunnen veroorzaken, en wat je daaraan kunt doen,

·      Hoe je het autonomen zenuwstelsel in balans kunt brengen

·      En nog veel meer…. 

 

“Als je jezelf goed kent, kun je opkomen voor waar je in gelooft.”