Leider laat zijn team in de kou staan

Teamleider laat zijn team in de kou staan.

 

Op een koude en winderige ochtend mochten wij met een team aan de slag. De opdrachtgever gaf aan dat “het team niet lekker liep”. Er was onrust onder de teamleden, zij hielden er hun eigen werkwijzen op na, en de teamleider bleek niet in staat het tij te keren.

 

We zijn met dit team aan de slag gegaan samen met onze coachhonden. We hebben ons eerst gefocust op het onderling vertrouwen en al heel snel bleek dat we aan de slag moesten met de leiderschapsstijl van de teamleider.

 

Hij kreeg de opdracht een oefening uit te voeren met een van onze honden. De hond kon niet weten wat er van hem verwacht werd. De teamleider bediende zich van de autoritaire leiderschapsstijl, een vorm die uitstekend past in deze situatie. De hond kreeg duidelijkheid en sturing en de oefening verliep keurig.

Zo hebben we de oefeningen steeds meer uitgebouwd tot we bij een oefening kwamen die de hond graag doet en uitstekend beheerst. De (ge)leider was niet bekend met de oefening en wilde heel graag controle houden. Hij greep terug op zijn voorkeursstijl: autoritair. In dit geval pikte de hond dat niet; hij deed niet wat van hem gevraagd werd, ging spelen en ontwijken. Dit was exact wat er in de praktijk met het hele team gebeurde; in plaats van bekende taken te delegeren behield de leider graag controle door autoritair gedrag.

Omdat de hond écht niet meer naar de (ge)leider ging luisteren, het vertrouwen was immers geschaad, werd hij zo boos dat hij de riem van de hond aan ons terug gaf en weg beende. Zijn team, letterlijk, in de kou achter latend. 

 

Toen wij vroegen of dit wel vaker gebeurde antwoorde het team: “ja hoor, als ie zijn zin niet krijgt wordt ie boos en loopt ie weg”.  Het gevolg hiervan was dat iedereen zijn eigen weg maar ging.

 

We hebben de (ge)leider laten ervaren wat er met hem, de hond en de opdracht gebeurt als hij flexibeler in zijn leiderschapsstijl kon zijn. Nu hij de hond delegeerde werd de oefening zonder mankeren uitgevoerd en kwam de hond zich blij en vrolijk melden voor een aai en wilde heel graag de oefening nog een keer doen.

 

Wat zou er in uw organisatie gebeuren als teamleiders zo flexibel zijn dat ze altijd het beste uit hun zelf en hun team halen? Hoe zou het zijn als iedereen ontspannen en in verbinding zijn werk zou kunnen doen? Hoe zou de output, en dus de financiële opbrengsten, verbeteren als iedereen voor een 10+ zou gaan?

 

Door te werken met honden wordt heel snel het onderbewuste zichtbaar, bij aanpassingen aan gedrag zien en ervaren uw mensen meteen wat het effect is.