Hoe zie ik coaching?

Een van mijn meest gewaardeerde opleiders leerde mij eens:
een coach hoeft zijn cliënt niet te begrijpen, hij leert een cliënt zichzelf te begrijpen.

Daarmee is coaching een vorm van samenwerken, waarbij de cliënt leert vissen. Hij wordt (weer) kapitein op eigen schip, leiding- en sturing gevend aan zijn eigen gedrag, gevoel en gedachten. Je kunt mij als coach vergelijken met een personal trainer op het gebied van mentale kracht.

 

 

 

 

De cliënt leert en ondergaat zeer krachtige technieken, die hem in staat stellen het leven te leiden dat hij wil leiden en de persoon te zijn die hij wil zijn.

Hierbij maak ik (veelvuldig) gebruik van NLP en mBIT technieken en kan ik (mijn) honden inzetten als coachtool, metafoor, inzichtgever(s) of hulpcoach

 

 

Veranderen is simpel?!

Tegenwoordig zijn er talloze boeken en trainingen in omloop, die je vertellen wat je moet doen om het leven te leiden dat je wilt leiden en de persoon te zijn die je wilt zijn. Negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen (obstakels) moeten overwonnen worden, positieve gedachten, gevoelens en gedragingen (hulpbronnen) moeten worden aangeleerd. Heel simpel zou je zeggen, een kind kan de was doen. Helaas wordt er meestal niet bij verteld hoe je dat moet doen.

 

Je kunt tegen iemand zeggen dat hij niet onzeker hoeft te zijn en meer zelfvertrouwen mag hebben, maar dat vertelt hem nog niet hoe hij dat kan doen. Van jezelf houden, positief denken, in je kracht staan…allemaal prachtige en veelbelovende termen, die leeg en nutteloos blijven als je niet weet hoe je dat voor elkaar krijgt. En dat is precies waar coaching het verschil maakt. Tijdens de coaching sessies worden obstakels daadwerkelijk ongedaan gemaakt en hulpbronnen voor eens en altijd geïnstalleerd, waardoor het behalen van doelen vele malen gemakkelijker is. Verandering, groei en ontwikkeling worden eenvoudig én leuk!

 

Hoe ziet een traject er uit?

Coaching helpt mensen om zelf aan het roer van hun leven te staan. Centrale vragen daarbij zijn: wie ben jij, wat wil jij en wat is nodig om dat te bereiken? Coaching  kan snel en effectief. Vaak zijn 3 tot 5 sessies voldoende om de beoogde resultaten te behalen. Binnen een coaching traject worden in grote lijnen de volgende stappen gezet:

1.       In kaart brengen hoe het nu is (de huidige situatie)

2.       In kaart brengen wat de cliënt in plaats daarvan wil (de gewenste situatie)

3.       Het identificeren van obstakels (beperkende gedachten, gevoelens en gedragingen) die tussen de huidige situatie en de gewenste situatie staan

4.       Het identificeren van hulpbronnen (versterkende gedachten, gevoelens en gedragingen) die nodig zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen

5.       De obstakels uit stap 3 ongedaan maken (met technieken en oefeningen)

6.       De hulpbronnen uit stap 4 installeren (met technieken en oefeningen)

7.       Een plan van aanpak maken om de gewenste situatie te bereiken.

 

 

Onderhouden is minstens zo belangrijk als doen!

Hierbij geldt voor “mentale training” het zelfde als voor fysieke training. Ik kan als coach helpen, inzicht geven en oefeningen demonstreren. Het is aan de cliënt om dit te onderhouden!

 

Net als bij een fysieke training geldt ook hier dat discipline en doorzettingsvermogen om de aangeleerde oefeningen ook daadwerkelijk te doen het uiteindelijke resultaat bepalen.
Pas als de oefeningen en technieken hun resultaat hebben bereikt en de cliënt “onbewust bekwaam” is is het veranderproces geslaagd. Toch blijft ook dan “onderhoudstraining” zeer belangrijk.

 

Natuurlijk blijft mijn inspanning als coach dan ook voorop staan. Samen nog eens oefeningen doornemen, aanscherpen of 

verdiepen is altijd mogelijk en noodzakelijk.

 

Veranderingen zijn nooit "klaar"!