Coaching:
vorm van begeleiding die er op is gericht om mensen in positieve zin te veranderen. 

Coaching is een ontwikkelingsproces waarbij een coach individuen of groepen ondersteunt bij het bereiken van specifieke persoonlijke of professionele doelen. Dit proces is gebaseerd op een samenwerkingsrelatie waarin de coach gebruik maakt van diverse technieken en methoden om de capaciteiten en het potentieel van de coachee (degene die gecoacht wordt) te vergroten.

Belangrijke Kenmerken van Coaching:

  1. Doelgericht: Coaching richt zich op het stellen en bereiken van duidelijke, meetbare doelen. Deze doelen kunnen variëren van het verbeteren van prestaties op het werk tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

  2. Samenwerkingsrelatie: De relatie tussen de coach en de coachee is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De coach biedt ondersteuning, begeleiding en feedback, terwijl de coachee actief deelneemt aan het proces en verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen groei.

  3. Individueel Aangepast: Coaching is afgestemd op de unieke behoeften, doelen en omstandigheden van de coachee. Dit betekent dat de aanpak en technieken die worden gebruikt, variëren afhankelijk van de specifieke situatie en persoon.

  4. Reflectie en Zelfbewustzijn: Coaching moedigt zelfreflectie en zelfbewustzijn aan. Door middel van vragen, feedback en discussies helpt de coach de coachee om inzicht te krijgen in zijn of haar eigen gedrag, overtuigingen en patronen.

  5. Actiegericht: Coaching richt zich niet alleen op reflectie, maar ook op actie. De coach helpt de coachee om concrete stappen te ondernemen om hun doelen te bereiken en ondersteunt hen bij het overwinnen van obstakels.

  6. Positieve Verandering: Het uiteindelijke doel van coaching is om positieve verandering te bewerkstelligen. Dit kan variëren van het verbeteren van specifieke vaardigheden en prestaties tot het bevorderen van algeheel welzijn en voldoening.

Technieken en Methoden:

  • Vraagstelling: Het stellen van gerichte vragen om zelfreflectie en inzicht te bevorderen.
  • Feedback: Het geven van constructieve feedback om bewustwording en groei te stimuleren.
  • Actieplanning: Het helpen van de coachee bij het ontwikkelen van concrete actieplannen om doelen te bereiken.
  • Mentoring: Het delen van ervaringen en kennis om de coachee te begeleiden.

Coaching is een dynamisch en krachtig instrument voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het ontsluiten van potentieel en het bevorderen van positieve verandering.